Portal Miasta Ełk

bus lotnisko elk warszawa olsztyn gdansk transport

Nabór wniosków na stypendia
Nabór wniosków na stypendia

Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2020 r., który obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;
osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).
Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

dyrektor szkoły, rada rodziców,
rodzice,
fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.
Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku do 15 września 2020r. (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 02).

Formularze wniosków dostępne są w:

Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
W 2020 r. w budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce zaplanowano 60 tys. zł.

Do tej pory rozdysponowano 36 600 zł na 35 stypendiów za okres styczeń – czerwiec 2020 r.

Panel użytkownika

Portal Miasta Ełk

wirtualnyElk.pl - niezależne media

Ełk | informacje, wydarzenia, artykuły, forum miasto Ełk

youtube wirtualnyelkfacebook wirtualnyelkWspółpraca
Reklama
Kontakt