Regulamin forum

bus lotnisko elk warszawa olsztyn gdansk transport

§ I. CEL I DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników / Gości serwisu wirtualnyelk.pl z forum. Forum serwisu wirtualnyElk.pl powstało z myślą o miłośnikach Ełku i regionu, stworzone do wymiany myśli, dyskutowania ect. Definicje: www.wirtualnyelk.pl - internetowy serwis miasta Ełk i regionu umożliwiający korzystanie z forum. Posty - Treści zgodne z regulaminem seriwsu i regulaminem forum dodane jako komentarz do artykułu lub napisane na forum serwisu. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna , jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, umieszczająca post, komentarz, która wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu. Użytkownika to również każda inna osoba przeglądająca strony serwisu wirtualnyelk.pl Regulamin forum - niniejszy dokument, określający funckjonowanie oraz zasady korzystania forum w serwisie wirtualnyelk.pl

§ II. ZASADY OGÓLNE:

1. Każdorazowe czynne skorzystanie z forum (np. napisanie posta) automatycznie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Każdy użytkownik / gość odpowiada za treści napisanych przez siebie wiadomości.

3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu - zmiany mają skutek natychmiastowy.

4. Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane w postach przez innych użytkowników oraz za wszelkie możliwe szkody wywołane przez użytkowników.

5. Nick, podawany podczas rejestracji nie może być wulgarny ani obraźliwy, nie może to też być adres strony. Użytkownicy z takim nickiem będą usuwani.

6. Posty, wątki, dyskusja, konta użytkownika i każda inna dowolna forma treści wpisana dobrowolnie na tym Forum, stanowi własność Forum i tylko administracja Forum może zadecydować o jej usunięciu lub zmianie. Jeżeli użytkownicy Forum nie chce by ich twórczość stała się cudzą własnością, nie powinni korzystać z Forum. Raz wpisane i opublikowane posty stają się integralną częścią Forum i przez to ich autor traci kontrolę nad ich losem. Admin może jednak przychylić się do umotywowanej prośby użytkownika, by skasować lub zmienić konkretny post. Oczywiście, niemajątkowe prawa autorskie do własnych wypowiedzi zawsze pozostają przy ich autorze.

7. Zabronione jest tworzenie nowych wątków jeśli istnieje już wątek o tej samej lub chociażby podobnej tematyce. W razie wątpliwości należy skonsultować się najpierw z administratorem / moderatorem odpowiedzialnym za porządek. Nowe pytania oraz kontynuacje dyskusji należy zawsze umieszczać w istniejącym wcześniej wątku, który nie narusza tego regulaminu.

8. Administracja Forum informuje, że infrastruktura informatyczna Forum jest otwarta jedynie dla osób, które podporządkowuje się zaleceniom niniejszego Regulaminu i nie zostały wcześniej zbanowane. Każda osoba, której konto zostało zablokowane (zbanowane) z powodu złamania Regulaminu, nie otrzymuje zezwolenia na korzystanie z infrstruktury informatycznej Forum jak i ogólnie z serwisu wirtualnyElk.pl; korzystanie pzez takie osoby z zasobów serwera, a szczególnie ponowna rejestracja oraz wpisywanie nowych postów, odbywa się wbrew woli zarządcy serwera, a tym samym stanowi naruszenie prawa (cyberprzestępstwo) - jest to po prostu włamanie się na nasz serwer.

§ II. ZABRANIA SIĘ:

1. Używania w dyskusji wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, chyba że celem tego jest skorzystanie z funkcji jaką ma wulgaryzm - mianowicie podkreślenie emocji. Jeżeli ktoś to już robi to nalezy robić do rozważnie i na własną odpowiedzialność.

2. Obrażania użytkowników (np. poprzez bezpośrednie inwektywy).

3. Umieszczania na forum treści (lub linków do takich treści) jaskrawie naruszających powszechne zasady dobrego smaku, uczucia religijne, normy społeczne, etyczne, obyczajowe oraz wzywają ce do nienawiści. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzanych na forum - tekstowych i graficznych - umieszczanych przez użytkownika w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie, galerii, itd.

4. Nawoływania i prowokowania do kłótni na jakiejkolwiek płaszczyźnie. 

5. Rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem.

6. Podszywania się pod innych użytkowników forum,

7. Propagowania łamania prawa (choć możliwa jest dyskusja nad zasadnością danego prawa).

8. Wysyłania wiadomości typu spam.

9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń i reklam firmom oraz osobom prowadzącym działalność handlową, bądź pośredniczących w takim handlu, jak również zabrania się umieszczania jakichkolwiek materiałów promocyjno - reklamowych bez zgody administratorów wirtualnyElk.pl. Chęć zamieszczenia materiału, tekstu, itp. reklamowego należy wcześniej zgłosić administratorom. Posty o charakterze reklamowym umieszczane bez zgody będą usuwane a użytkownik, który je zamieści dostanie ostrzeżenie. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących np. ofert pracy, jeżeli autor takiego ogłoszenia jest potencjalnym pracodawcą bądź w jakikolwiek sposób pośredniczy w procesie rekrutacji. Do tego służy moduł ogłoszeń.

10. Użytkownikom nie wolno zamieszczać linków (ani reklamować w żaden inny sposób) w postach, podpisach, w profilu itp., stron internetowych konkurujących tematycznie bądź w jakikolwiek inny sposób z serwisem wirtualnyElk.pl a także z firmami współpracującymi z serwisem wirtualnyElk.pl. Jeżeli użytkownik chciałby zamieścić link do takiej strony, musi uzyskać najpierw zgodę administratorów.

§ III. ZASADY PISANIA WIADOMOŚCI:

1. Wiadomość należy umieścić w stosownym do jej treści dziale.

2. Należy unikać wypowiedzi pozbawionych podmiotu i orzeczenia lub zawierających jedynie emotikony.

3. W przypadku odpowiedzi należy unikać odchodzenia od tematu pierwotnej wiadomości.

4. W przypadku powoływania się na wypowiedź innego użytkownika, wymagane jest cytowanie tych fragmentów postu, do których bezpośrednio odnosi się Twoja wypowiedź. Niedozwolone jest umieszczanie zbyt obszernych cytatów a w szczególności całych postów. Jako standard należy przyjąć cytowanie pojedynczych zdań.

5. Nie wolno zakładać nowych tematów, których tytuł nie informuje czego dany temat dotyczy. Dlatego zabrania się nadawania nowym tematom tytułów, typu: "Mam pytanie", "Prośba", "Ważne", "Proszę o odpowiedź", "Kto mi pomoże" etc. Administratorzy forum będą zmieniać tytuł, a w przypadkach szczególnych blokować lub kasować. Nowy temat musi zostać założony w odpowiednim dziale, a przed jego stworzeniem należy sprawdzić czy nie dyskutowano na dany temat wcześniej i czy taki wątek nie został już założony. Aby sobie ułatwić skorzystaj z wyszukiwarki na forum.

6. Zanim wyślesz swoją wiadomość przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat. (wiadomości rodzaju "Zgadzam się", "Do bani!", "Cool!", "Bla bla" itp. - rzadko wnoszą coś do dyskusji) Nie wysyłaj wiadomości, jeśli stwierdzisz, że nie spełnia ona powyższych kryteriów. Istnieje wiele dodatkowych narzędzi (np. toolbar Google), które na żądanie sprawdzają ortografię pisanego postu.

7. Nie wolno na Forum zamieszczać postów zawierających krytyczne uwagi co do konkretnych przejawów działania adminów. Konstruktywne uwagi tego typu (dotyczące np. zablokowanych tematów, banowania użytkowników, usuwania postów itp.), można przesyłać wraz z argumentacją, bezpośrednio do admina.

§ IV. UPRAWNIENIA ADMINISTRATORÓW:

1. Administrator forum ma prawo do ingerencji w treść napisanego postu, jeżeli uzna, że treść narusza zasady regulaminu forum bądź narusza interesy serwisu

2. Admin dbając o przejrzystość forum, może usuwać, blokować bądź edytować posty i tematy zakładane przez użytkowników.

3. Admin w przypadku zauważenia łamania zasad regulaminu Forum, jak również ogólnie przyjętych norm społecznych oraz zasad "netykiety" może wysłać do użytkownika wiadomość prywatną albo korespondencję e-mailową z ostrzeżeniem.

4. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się do zaleceń admina, ten ma prawo zbanować nick użytkownika, jego adres e-mail, jak również numer IP. W ten sposób użytkownik straci możliwość korzystania z forum. Zbanowanie za pierwszym razem następuje na okres jednego miesiąca. Potem użytkownik dopuszczany jest do korzystania z forum warunkowo. W przypadku jakiegokolwiek ponownego naruszenia regulaminu użytkownik zostanie zbanowany na stałe. Jeżeli admin zauważy, że zbanowany użytkownik założył sobie nowe konto, np. z innego numeru IP, ma prawo przekazać dane użytkownika administratorom innych for dyskusyjnych (wraz z korespondencją wysyłaną za pośrednictwem forum, treścią wszystkich ostrzeżeń, powodu zbanowania itp.)

5. Decyzje co do wizerunku forum, treści jakie mają się na nim znajdować, a jakie nie, szaty graficznej, zmian w regulaminie itp. podejmuje admin.

6. Za publiczne kwestionowanie decyzji admina, bądź też za obrażanie admina, lub działanie na szkodę admina oraz forum, użytkownik zostanie zbanowany na stałe, bez wysyłania wcześniejszych ostrzeżeń.

7. Użytkownicy mogą wnioskować do admina, by ten wprowadził zmiany na forum, które w/g nich wprowadzą coś wartościowego dla Forum i jego użytkowników. Jednak ostateczną decyzję zawsze podejmuje admin, którego głos jest rozstrzygający.

8. Adminem w rozumieniu tego paragrafu jest również moderator, na działania i decyzje moderatorów użytkownikowi przysługuje odwołanie do głównego admina.

§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Adminiostrator wirtualnyelk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, bez koniecznośći informowania o tym użytkowników serwisu wirtualnyelk.pl. Regulamin serwisu stanowi integralną całość wraz z regulaminem forum i polityką prywatności.

Panel użytkownika

Wirtualny Ełk

Portal informacyjny miasta Ełk

youtube wirtualnyelkfacebook wirtualnyelkWspółpraca
Reklama
Kontakt