Regulamin portalu

bus lotnisko elk warszawa olsztyn gdansk transport

§I. WSTĘP

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego wirtualnyelk.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu wirtualnyelk.pl oraz Gości. Regulamin określa podmiot odpowiedzialny, zasady przetwarzania spraw i wniosków. 

§II. DEFINICJE i POJĘCIA

wirtualnyelk.pl w dalszej cześci może być zwany zamiennie jako Serwis - internetowy serwis informacyjno-społecznościowy związany treściami z regionem Ełk. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym wirtualnyelk.pl. Gość - osoba nie posiadająca aktywnego konta w serwisie wirtualnyelk.pl, przeglądająca strony serwisu. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu/e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu wirtualnyelk.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w serwisie wirtualnyelk.pl. Komentarz/Wpis - pisemne wyrażenie opinii na wybrany temat wystawione przez Użytkownika Serwisu lub gościa. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi / gościowi  przez innego Użytkownika / gościa za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

§ III. ZASADY OGÓLNE:

Korzystanie z serwisu oznacza świadomą i dobrowolną akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników! Treści prezentowane na naszej stronie mogą obrazić Twoje uczucia religijne i inne. Jeśli nie chcesz aby tak się stało, opuść naszą stronę natychmiast.

Użytkownik ma możliwość : dodawania ogłoszeń w serwisie dodawania artykułów w serwisie, dodawania zdjęć w serwisie, dodawania video do galerii video w serwisie przeglądania zdjęć, a także głosowania na nie oraz komentowania komentowania treści artykułów i ich ocenianie, wysyłania wiadomości prywatnych wypowiadania się na czacie i na forum Serwisu, brania udziałów w konkursach/rankingach/ankietach, przeglądać profile użytkowników, zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp. za pomocą opcji Konta, brać udział w sondach serwisu

Użytkownikom i Gościom niedozwolone jest : używanie wulgaryzmów chyba, że chcą skorzystać z jednej z funkcji wulgaryzmu jaką jest wyraz lub podkreślenie emocji, promowania bez zgody innych stron internetowych, a w szczególności uznanych za konkurencyjne, umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie, łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety, wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów. Używanie programów (botów) generujących zapytania do serwera wirtualnyelk.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Użytkownik i Gość oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów oraz artykułów. (uwaga : każda wizyta w serwisie wirtualnyelk.pl rejestruje Twoje IP - pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika jego konto może zostać zablokowane. Za niestosowanie się do regulaminu przez Gościa jego IP może zostać zbanowane.

IV. REJESTRACJA

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

Wszelkie dane w tym dane osobowe pozyskane lub przetwarzane przez TOMEK - POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI org. nr. 926 701 576 Rypeveien 73B Lierskogen 3420 Norwegia w ramach i w związku z prowadzoną przez niego działalnością, w tym wobec użytkowników strony internetowej https://www.wirtualnyelk.pl/ – obejmowane są poufnością oraz chronione poprzez stosowane zasady i procedury zapewniające odpowiednią dbałość o bezpieczeństwo tych danych, co następuje w zgodzie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z ewentualnymi zmianami). Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarzanych na podstawie niniejszego Regulaminu jest TOMEK - POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI z siedzibą przy ul. Rypeveien 73B Lierskogen 3420 w Norwegii. Administrator danych nie udostępni nikomu posiadanych danych. Jedynym organem, który może żądać udostępnienia danych jest właściway Sąd lub Prokuratura. Kontakt do administratora danych to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§V. KONTO

Użytkownik może posiadać tylko 1 konto w serwisie wirtualnyelk.pl. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 24 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo). Użytkownik może zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Seriwis w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V Regulaminu, nie może zostać usunięte. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób. Sweris wirtualnyelk.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

§VI. ZDJĘCIA, FILMY, ARTYKUŁY

Wstawiając zdjęcie/film czy pisząc artykuł do serwisu wirtualnyelk.pl Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone stosownym prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia/filmu w Serwisie oraz publikacji artykułu. Moderator Serwisu może zażądać potwierdzenia wiarygodności wstawionych zdjęć przez Użytkownika. Serwis wirtualnyelk.pl nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika, jest to zależne od możliwości czasowych jakie posiada administrator / moderator. Potwierdzenie wiarygodności polega na przesłaniu oryginalnego pliku zdjęcia, z którego da się odczytać Metaznaczniki Exif tj. informacje o marce i model aparatu jakim zostsało wykonane, data, czas i inne parametry, lub pisemne oświadczenie z podpisem. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę konta oraz usuniecie umieszczonych materiałów. Informujemy, że: Wysłane przez Użytkownika pliki oryginalne zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich Użytkowników, wobec, których zaistnieją wątpliwości co do zdjęć czy filmów które zamieszczają, lub innych publikacji. Serwis wirtualnyelk.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów oraz publikacje artykułów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik / Gość, który dane materiały zamieścił. (jego IP jest zapisane w logach serwera)

§ VII. REGULAMIN

Wszelkie sugestie, skargi, wnioski, żądania w pierwszej kolejności proszę kierować obowiązkowo pisemnie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Serwis wirtualnyelk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, bez koniecznośći informowania o tym użytkowników serwisu wirtualnyelk.pl. Regulamin serwisu stanowi integralną całość wraz z regulaminem forum i polityką prywatności.

Serwis wirtualnyElk.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnego modułu, komponentu (np. forum, komponent ogłoszeń, inny) systemu co może wiązać się z ograniczeniem praw i mozliwości użytkowników lub gości. Ma to miejsce najczęściej z powodów technicznych lub awarii / konserwacji systemu / modyfikacji.

§ VIII PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / WYDAWCA

Redakcja portalu i wydawca wirtualnyElk.pl jest TOMEK - POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI org. nr. 926 701 576 Rypeveien 73B Lierskogen, 3420 Norwegia, tlf. + 47 463 743 08  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sądem właściwym do rozstrzygania jest Sąd właściwy dla miejsca miejsca zarejestrowania wydawcy i redakcj, czyli Sąd w Norwegii. Z uwagi na wymóg, aby dokumentacja w firmie była w języku norweskim, wszelkie pisma o charakterze i mające znaczenie prawne muszą być w języku norweskim.

Panel użytkownika

Wirtualny Ełk

Portal informacyjny miasta Ełk

youtube wirtualnyelkfacebook wirtualnyelkWspółpraca
Reklama
Kontakt