Ełk na sygnale

Ełk na sygnale

bus lotnisko elk warszawa olsztyn gdansk transport

Konkurs ''Policjant, który mi pomógł''


policjant_ktory_mi_pomoglOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemność poinformować o trwającej III edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą ?Policjant, który mi pomógł?, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.


Celem konkursu jest:

? promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
? podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
? wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

? zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.


Od 2010 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) przyjmowane są w trybie ciągłym- elektroniczny formularz zgłoszeń znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs/
, zgłoszenia można także nadesłać pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).


Kandydatury nadesłane po 31 maja 2010 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi 25 czerwca 2010 roku.

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.


Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji konkursu wśród osób zgłaszających rozlosowanych zostanie 10 nagród książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidujemy także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na uroczystość wręczenia nagród.
KPP Ełk

Policjant z Ełku mistrzem w szachach


Plesiuk2W tym roku w miejscowości Pokrzywna odbyły się IX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. Policjant z Ełku kom. Andrzej Plesiuk zdobył Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie I miejsca wśród policjantów i Puchar Ministra Sprawiedliwości za zajęcie III  miejsca w klasyfikacji ogólnej. Nasz mistrz wykazał się szczególną umiejętnością strategicznego myślenia.

IX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach odbyły się w dniach 21-25 kwietnia br. w miejscowości Pokrzywna (woj. opolskie). Udział w nich wzięło 70 osób ze wszystkich formacji w Polsce, w tym również policjant z Ełku. Turniej rozgrywany był w 9 rundach. Kom. Andrzej Plesiuk nie przegrał żadnej partii. Ostatecznie walkę zakończył z wygraną pięciu rund i remisem w czterech. Dzięki temu zdobył  Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie I miejsca wśród policjantów i Puchar Ministra Sprawiedliwości za zajęcie III  miejsca w klasyfikacji ogólnej.

Kom. Andrzej Plesiuk trenuje szachy od około 30 lat. Ma za sobą takie osiągnięcia jak dwukrotny mistrz Polski służb mundurowych w grze błyskawicznej oraz trzykrotny mistrz Polski wśród policjantów w szachach klasycznych i grze błyskawicznej. W latach szkolnych był członkiem kadry narodowej.

Sam mistrz twierdzi, że szachy pomagają mu w ogólnym rozwoju umysłu. To trudna dyscyplina sportu, która wymaga szczególnej umiejętności strategicznego myślenia, skupienia i cierpliwości.

Mistrzowi serdecznie gratulujemy!

KPP Ełk

Policyjne motocykle trafiły do komend na Warmii i Mazurach

Warte ponad milion złotych policyjne motocykle trafiły do komend na Warmii i Mazurach. Trzynaście maszyn już można spotkać na naszych drogach, będą pomocne w codziennej pracy.

policjant  drogówki

Policjanci cieszą się z nowego sprzętu, ponieważ motocykle są szybkie, bezpieczne, wyposażone w sprzęt łączności. Do każdego dołączono kaski, buty, rękawice i kombinezony. Dwie maszyny zostały w komendzie miejskiej w Olsztynie, pozostałe trafiły do Elbląga, Węgorzewa, Gołdapi , Braniewa i Kętrzyna. W ubiegłym roku policjanci z WiM otrzymali między innymi nowe samochody terenowe i radiowozy. Komenda Główna Policji zapewnia, że to nie koniec zakupów i już wkrótce przestarzałe samochody służbowe przejdą do historii.

źródło: ro.com.pl

Policjanci wyciagnęli z jeziora pijanych mężczyzn

policja
Całe zdarzenie miało miejsce pod jednym z ełckich lokali nad jeziorem. Pijany 28-latek wskoczył do jeziora i odpłynął od brzegu. Za nim na pomoc ruszył także pijnay kolega.  Tylko dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Niestety jeden z meżczyzn zamiast być wdzięcznym funkcjonariuszom, okazał się agresywny. 28-latek trafił do policyjnej izby wytrzeźwień.
W sobotę około godziny 1.30 dyżyrny ełckiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze w pobliżu lokalu nad jeziorem. Natychmiast wysłano tam dwa policyjne patrole. Na miejscu okazało się, że doszło do sprzeczki między ochroniarzami dyskoteki, a dwoma pijanymi klientami. Policjanci wyjaśnili sytuację i pouczyli strony konfliktu. Po zakończonej interwencji nagle jeden z pijanych mężczyzn zdjął koszulkę i wskoczył do jeziora, po czym zaczął odpływać od brzegu. Zaraz za nim do wody wszedł kolega, również pijany. Jeden z policjantów natychmiast wskoczył do wody i dopłynął do pierwszego z mężczyzn. 28-latek zachowywał się bardzo agresywnie, ale policjant doholował go do brzegu i przekazał pozostałym funkcjonariuszom. Drugiego mężczyznę już bez problemów wyciągnęli pozostali policjanci.
Po całym zajściu 28-latek zamiast być wdzięcznym policjantom, nadal zachowywał się agresywnie. Trafił do policyjnej izby wytrzeźwień. Po około sześciu godzinach od zdarzenia badanie trzeźwości wykazało ponad póltora promila alkoholu w organizmie 28-latka.
KPP Ełk

C-228/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

skargaUEW skierowanej do Trybunału Sprawiedliwości skardze, która została zarejestrowana pod numerem C-228/09, Komisja zarzuciła Rzeczypospolitej Polskiej naruszenie art. 78, art. 79, art. 83 oraz art. 86 dyrektywy 2006/112/WE[1] poprzez włączenie na podstawie art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT)[2] do podstawy opodatkowania podatkiem VAT zapłaconego podatku akcyzowego przewidzianego w art. 80 i 81 ustawy o podatku akcyzowym (ustawa akcyzowa)[3], zwanego przez Komisję w skardze "opłatą rejestracyjną".

Rzeczpospolita Polska w odpowiedzi na skargę nie zgodziła się z tym zarzutem, ponieważ jej zdaniem sporny podatek akcyzowy nosi wszelkie cechy wewnętrznego podatku konsumpcyjnego, odpowiadającego charakterem podatkowi akcyzowemu nakładanemu na towary zharmonizowane i z tego względu, zgodnie z art. 78 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, powinien być wliczany do podstawy opodatkowania VAT.

Rzeczpospolita Polska złożyła wniosek o przeprowadzenie fazy ustnej postępowania. Rozprawa w tej sprawie odbyła się w Trybunale Sprawiedliwości w dniu 18 marca 2010 r. W składzie orzekającym zasiedli sędziowie Trzeciej Izby, w składzie K. Lenaerts (sędzia sprawozdawca), R. Silva de Lapuerta, D. Šváby, E. Juhász, T. von Danwitz.

Jako pierwszy występował pełnomocnik Komisji Europejskiej ? Pani Agnieszka Stobiecka-Kuik ? jako strona skarżąca. Podtrzymała ona w całości argumentację Komisji prezentowaną w fazie pisemnej postępowania. Podkreśliła, że polski sporny podatek, tak samo jak duńska opłata, której dotyczyła sprawa C-98/05 De Danske Bilimport?rer[4], powinien zostać uznany za opłatę rejestracyjną. Podkreśliła także konieczność harmonizacji podatku VAT w Unii Europejskiej.

Jako drugi głos zabrał pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej ? Mikołaj Jarosz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej, MSZ. Pełnomocnik skupił się na wykazaniu, że Trybunał Sprawiedliwości we wcześniejszym orzecznictwie, które dotyczyło podatków od samochodów, analizował szczegółowo każdy przypadek, nie poprzestając na cechach ogólnych. Pełnomocnik zwrócił uwagę na wyroki w sprawach duńskiej (C-98/05), fińskiej (C-365/02[5]), austriackiej (C-387/01[6]) i holenderskiej (93/88 i 94/88[7]), w których Trybunał uznawał za istotne sytuacje, w których mimo przywozu lub dostawy pojazdu obowiązek podatkowy nie powstawał ? na przykład w przypadku pojazdu kolekcjonerskiego lub pojazdu przeznaczonego do rejestracji w innym państwie członkowskim, jak również sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstawał, mimo braku dostawy pojazdu, na przykład w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez jego właściciela z jednego państwa członkowskiego do innego. Pełnomocnik podkreślił, że w Polsce obowiązek podatkowy powstaje zawsze w związku z dostawą pojazdu, nawet jeżeli samochód, który zostanie sprowadzony z innego państwa członkowskiego nie zostanie nigdy zarejestrowany, na przykład z powodu rozebrania samochodu na części. Dodatkowo podkreślone zostało, że polski sporny podatek wykazuje wszystkie cechy wewnętrznego podatku konsumpcyjnego o cechach akcyzy[8], a co za tym idzie, że bezpośrednio na podstawie art. 78 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE powinien zostać on włączony do podstawy opodatkowania VAT.

Sędzia sprawozdawca poprosił pełnomocnika Rzeczypospolitej Polskiej jedynie o potwierdzenie, że w wypadku sprowadzenia samochodu z innego państwa członkowskiego do Polski i przy braku rejestracji tego pojazdu i tak powstanie obowiązek podatkowy w spornym podatku. Następnie zostało zadane pytanie pełnomocnikowi Komisji, czy Komisja uważa, że podatnikiem spornego podatku jest sprzedawca, importer i pomiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. Pełnomocniczka Komisji potwierdziła.

Na tym rozprawa została zamknięta. Sędzia sprawozdawca ogłosił, że wyrok zostanie wydany bez opinii rzecznika generalnego, a strony zostaną powiadomione o terminie ogłoszenia wyroku osobnym pismem.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wyroku można spodziewać się w okresie od trzech do ośmiu miesięcy od rozprawy.

[1] Dyrektywa 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1; z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) straciła moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).
[4] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie C-98/05 De Danske Bilimport?rer (Zb.Orz. 2006, str. I-4945).
[5] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C-365/02 Marie Lindfors (Zb.Orz. 2004, str. I-7183).
[6] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-387/01 Weigel (Zb.Orz. 2004, str. I-4981).
[7] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1989 r. w sprawach połączonych 93/88 i 94/88 Wisselink i in. (Zb. Orz. 1989, str. 2671).
[8] Podatkiem akcyzowym w Unii Europejskiej objęte są tzw. Towary zharmonizowane (tytoń, alkohol, energia elektryczna, itp.), natomiast państwa członkowskie mogą objąć podatkiem konsumpcyjnym podobnym do akcyzy także inne towary ? niezharmonizowane.

źródło: http://polskawue.gov.pl

Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Oznacz jako spam” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

sprzatanie elk firma sprzatajaca elk olecko augustow grajewo

PANEL UŻYTKOWNIKA:

EŁK NA SYGNALE

Ełk24 | na sygnale - kronika policyjna i służb ratunkowych

youtube wirtualnyelkfacebook wirtualnyelkWspółpraca
Reklama
Kontakt